Je spustená rezervácia poradia na: .Výsledky IKHL 2022

Výsledky po jednotlivých kolách

Výsledky IKHL 2021

Výsledky po jednotlivých kolách

Výsledky IKHL 2019

Výsledky po jednotlivých kolách

Výsledky IKHL 2018

Výsledky po jednotlivých kolách