Je spustená rezervácia poradia na: .

Výsledky IKHL 2019

Výsledky po jednotlivých kolách

Výsledky IKHL 2018

Výsledky po jednotlivých kolách